Skip to content

Den sökandes blick. Uppsökande ungdomsarbete som yrke samt utveckling av yrkesområdet – synpunkter från det praktiska arbetet

Ungdomsforskningsnätverkets forskare Anne Puuronen har utrett tillvägagångsätt som används inom uppsökande ungdomsarbete. Hon konstaterar att det kommer ett tydligt budskap från ungdomsarbetets fält: De tillvägagångssätt som används inom uppsökande ungdomsarbete bör uppfattas som ett samspel där målet är att stöda den unga i att framskrida enligt sina egna planer och samtidigt beakta behoven i den ungas livssituation.

”Ungdomarnas mångfacetterade behov framkommer i omfattningen av arbetet inom uppsökande ungdomsarbete. Situationen är utmanande när det gäller att stärka ungdomsarbetarens professionella kompetens. Det kräver också att ungdomspolitisk expertis ständigt är med då man driver de ungas frågor”, sammanfattar Puuronen.

I boken Den sökandes blick (original: “Etsivän katse”) granskas mål, målgrupper och metoder för uppsökande ungdomsarbete samt arbetets professionella krav och nätverkssamarbete ur ungdomsarbetarnas perspektiv. De som arbetar med uppsökande ungdomsarbetare har väldigt olika bakgrund när det gäller utbildning och arbetserfarenhet. Detta är både en professionell styrka och en utmaning för utvecklingen och fortbildningen inom branschen. I utvecklingen av fortbildningen inom branschen är det viktigt att bevara och berika den mångsidiga kompetensbakgrunden samt att genom mentormodellen främja att anställda med olika arbetserfarenhet delar med sig av sin kompetens.

Anne Puuronen (fil. dr, docent i sociologi) har disputerat vid teologiska institutionen vid Åbo universitet med en avhandling om anorexi som samhällsfenomen. Hennes intresse är kvalitativ forskning kring hälsobeteende bland unga, tillämpad ungdomsforskning samt forskning om utveckling av ungdomsarbete och -verksamhet. Puuronens tidigare forskning berör främjande av rökfrihet bland unga samt socialt arv av välmående och vanor mellan generationer. För tillfället forskar Puuronen vid A-klinikstiftelsen kring fältarbete som riktas till unga som ogärna tar emot vård.

Authors:
Anne Puuronen
Price:
20€
Publication year:
2014
Publication number:
Ungdomsforskningssällskapet publikationer 151, nätpublikationer 77.
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-5994-62-9 (printed), 978-952-5994-61-2 (PDF)
Layout:
Printed/PDF
Page count:
122