Skip to content

Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor

Denna rapporten bygger på en undersökning som kartlade hur ungdomar som bor i svensk- eller tvåspråkiga kommuner upplevde sitt deltagande i projektet Konsttestarna. I undersökningen intervjuades också representanter av de konstinstitutionerna som tog emot dessa ungdomarnas besök.

Utgående från intervjuerna var Konsttestarresornas inverkan på ungdomarnas kulturella kapital mångskiftande. Närmare en tredjedel av de intervjuade ungdomarna hade aldrig tidigare besökt en konstföreställning eller ett konstmuseum. De flesta av de unga vi intervjuade var åtminstone inspirerade av Konsttestare inom konst och kultur. Ungefär en betydande del av de omkring 180 000 ungdomar som deltog i Konsttestarresorna under den treåriga verksamhetsperioden var på en högkulturell konstföreställning och konstutställning för första gången i sitt liv. Konstinstitutionerna vi intervjuade skulle vilja stärka det samarbete med skolor och unga som väckts i Konsttestare. Allt som allt ungdomar som jämlik publik för högklassigt konstinnehåll stärker konstinstitutionernas ställning som demokratiska institutioner som även finns till för ungdomar. Uppfattningar och erfarenheter av ungdomar som bor i svensk- eller tvåspråkiga områden och svenskspråkiga konstinstitutioners uppfattningar och erfarenheter skilde inte mycket från de finskspråkiga, när två andra reda publicerats rapporterna har visat.

Authors:
Anton Schalin and Miikka Pyykkönen
Price:
24
Publication year:
2021
Publication number:
Ungdomsforskningssällskapet, publikationer 236
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-372-027-5
Layout:
Nid.
Page count:
124 pages