Skip to content

Ungdomsbarometern 2018. Inflytande i utkanten av Europa. Sammandrag

Ungdomsbarometern studerar värderingarna hos samt välbefinnandet och vardagslivet för ungdomar i åldern 15–29 år bosatta i Finland. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1994. Temat för Ungdomsbarometern 2018 är politik och inflytande i Europa.

Resultaten ger vid handen att de unga i första hand deltagit genom att rösta, genom köpbeslut och genom att diskutera politiska frågor. 66 procent av de unga anser att Finland dragit nytta av Europeiska unionen. Andelen är nu på den högsta nivån som uppmätts I Ungdomsbarometern genom åren.

Authors:
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi
Publication year:
2019
Publication number:
Statens ungdomsråds publikationer (pdf), nr 64, Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, nätpublikationer 146
ISSN:
2489-947X
ISBN:
978-952-7175-94-1