Skip to content

Lotta Haikkola

Academy Research Fellow
+358 44 4165 300
lotta.haikkola@youthresearch.fi

I am a sociologist and have a PhD from the University of Helsinki. Currently I work as Academy Research Fellow with  a grant from the Research Council of Finland. I joined the Finnish Youth Research Network in 2018 after working at the University of Helsinki and the National Institute for Health and Welfare.

I am also a pioneer in popularising sociological knowledge as the founder and editor-in-chief of the sociological webjournal Ilmiö.

My research interests include sociology of work, sociology of youth, migration studies and ethnographic methods. Further, my expertise covers sociological research on activation and workfare policies and youth unemployment. My current project Logistics at work. Young men moving goods in warehouse and transportation services explores the often invisible work done in the logistics sector. My other project Surviving precarious work conditions: work ethos an worker subjectivity in restaurant work explores young people’s experiences of working in the expanding hospitality sector. I also lead the research project Review of the research on minority young people’s sense of security. Previously I have led the project How Does the Youth Obligation to Apply for Education Work? Examining the Obligation from the Viewpoint of Register Data, Public Employment Services, Educational Institutions and Young People.

My publications can be found in my profile in Google Scholar

At the Finnish Youth Reserach Network I am a member of the executive teams for research activities and coordinate our montly research seminar. Previously I worked as research manager and was responsible for the coordination of our research profile and managed The Annual Youth Barometer and the biannual Youth Living Conditions Study. In 2017-2019, I was the editor-in-chief of the Finnish Journal of Youth Research.

Publications

Peer-reviewed articles

Haikkola, Lotta (forthcoming) Nuoret ravintola-alan työntekijät, epätyypillinen työ ja selviytyminen koronapandemian vaikutuksista (Young hospitality workers, precarious work and the Covid-19 pandemic). Yhteiskuntapolitiikka

Sotkasiira, Tiina & Haikkola, Lotta (forthcoming) The Conflicting Temporalities of Immigrant Integration in the Nordic Welfare State of Finland. Nordic Social Work Research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2024.2312401

Happonen, Konsta, Helfer, Alix, Haikkola, Lotta, Lahtinen, Jenni (forthcoming) COVID-related life events, and life satisfaction among young people in Finland. In Simone Maddanu & Emanuele Toscano (eds) Inequalities, Youth, Democracy and the Pandemic. London: Palgrave.

Haikkola, Lotta, Laine, Riku & Pitkänen, Tuuli (2023) Young people and subjective employment insecurity. Evidence from the Finnish Youth Barometer between 2009 and 2019. Young 31(2), 185-208. https://doi.org/10.1177/11033088221121528

Junnilainen, L & Haikkola, L. (2022) Palvelualan duunarit pätkätöiden pyörteissä (Service sector workers in precarious service economy). in Kantola, A, (ed.) Kahdeksan kuplan Suomi. Yhteiskunnan muutosten syvät tarinat (Finland in Eight Bubbles). Helsinki: Gaudeamus, 198–221.

Lahtinen, J & Laine, R & Haikkola, L & Kauppinen, E & Pitkänen, T (2022) Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisenä vuonna [Young people’s satisfaction in life during the first year of the Covid-19 pandemic]. In Känkänen, P., Isola AM, Kekkonen, M, Gissler M. (eds) Nuoret poikkeusoloissa. Elinolot-vuosikirja 2022 [Young people in times of crises. Living conditions study 2022]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-937-5

Haikkola, L (2021) Classed and gendered transitions in youth activation: the case of Finnish youth employment services, Journal of Youth Studies, 24:2, 250-266. https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1715358

Haikkola, L, Määttä, M, Toiviainen, S & Uusikangas, S (2021) Työllistymistä edistävien palvelujen yhdenvertaisuus nuorten näkökulmasta. In Berg, Päivi (ed.) Palvelu pelaaa! Nuorisobarometri 2020, 111-129. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/03/nuorisobarometri-2020-web.pdf

Paju, Elina, Näre, Lena, Krivonos, Daria & Haikkola, Lotta (2019) Human capitalisation in activation: Investing in the bodies, selves and skills of unemployed youth in Finland. European Journal of Cultural and Political Sociology. https://DOI:10.1080/23254823.2019.1689834

Haikkola, L (2019) Shaping activation policy at the street level: governing inactivity in youth employment services. Acta Sociologica 62 (3), 334–348. https://doi.org/10.1177/0001699318784341

Haikkola, Lotta, Näre, Lena & Lähteenmaa Jaana (2017) Tunnistamisen institutionaaliset kontekstit. Nuoret työttömät aktivointitoimenpiteissä [The institutional contexts of recognition – Young people in activation services]. Aaltonen, Sanna & Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 53–78.

Haikkola Lotta (2011) Making connections – Second generation children and the Transnational field of relations. Journal of Ethnic and Migration Studies 37(8), 1201–1217. https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.590925

Haikkola, Lotta (2011) Transnational and local negotiations of identity. Experiences from second generation young people in Finland. Nordic Journal of Migration Studies 1 (3), 156–165. Availble: https://goo.gl/tFt1Tq

Kullman, Kim, Strandell, Harriet & Haikkola, L. (2012) Näkökulmia lapsuuteen 2000-luvulla (Perspectives on Childhood in the 2000s). In Strandell, H., Haikkola, L. ja Kullman, K. (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino, 9–26.

Haikkola, Lotta (2012) Monta paikkaa – Maahanmuuttajataustaiset lapset, vierailut kotimaahan ja kosmopoliittisuus (Children of immigrants, visits and cosmopolitanism). In Strandell, Harriet., Haikkola, Lotta & Kullman, Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino: 207–233.

Haikkola, Lotta (2010) Etnisyys, suomalaisuus ja ulkomaalaisuus toisen sukupolven luokitteluissa (Second Generation Youths and Categorizations of Ethnicity). In Martikainen, T. & Haikkola, L. (eds.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS, 219–238.

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Horelli, Liisa (2009) Building towards effective participation. A learning-based network approach to youth participation. In Percy-Smith, B. and Thomas, N. (toim.) A Handbook of Children’s Participation: perspectives from theory and practice. London: Routledge, 174–183.

Haikkola, L & Rissotto, A (2007): Legislation, policy and participatory structures as opportunities for children’s participation? A Comparison of the Situation in Finland and Italy. Children, Youth and Environments, 17(4):319–351.

Haikkola, L, Pacilli, M. G., Horelli, L & Prezza, M (2007): Interpretations of urban child-friendliness. A study in two neighbourhoods in Helsinki and Rome. Children, Youth and EnvNuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana ironments, 17(4): 352–387.

Scientific books and reports

Haikkola, L & Myllyntaus, O (2023). Haavoittuvassa asemassa? – Aineksia lasten ja nuorten turvallisuusvajeiden arviointiin ja tiedontuotannon vahvistamiseen [“Vulnerable?” Tools to assess the safety gaps of children and young people in Finland and strengthen knowledge production]. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2854-haavoittuvassa_asemassa

Haikkola, L, Uusikangas, S, Korpela, T, Jauhiainen, S & Hiilamo, H (eds) (2022) Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona. Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista (How Does the Youth Obligation to Apply for Education Work? Examining the Obligation from the Viewpoint of Register Data, Public Employment Services, Educational Institutions and Young People). Helsinki: Valtioneuvoston kanslia http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-433-0

Kääriälä, Antti, Markus Keski-Säntti, Mikko Aaltonen, Lotta Haikkola, Tiina Huotari, Ilari Ilmakunnas, Aapo Juutinen, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Elina Pekkarinen, Shadia Rask, Tiina Ristikari, Jarmo Salo, Mika Gissler (2020) Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä: Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-582-7

Haikkola, L & Myllyniemi, S (eds) (2020) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. (Good Work! Youth Barometer 2019.) Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriminiteriö & Valtion nuorisoneuvosto. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

Haikkola, L, Hästbacka, N ja Pekkarinen E (eds) (2019) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin. (Responding to youth crime. Perspectives on services from professionals, young people and expenses). Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-737-6

Haikkola, L, Pyrhönen, N, Pentikäinen, M & Pauha T (eds) (2014) Ulos kammioista! Muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena (Migration research as political participation) Helsinki: Etmu.

Wikström, K. & Haikkola, L. & Laatikainen, T. (eds) (2014). Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi – Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista (The Wellbeing of Somali and Kurdish young people in the Metropolitan Helsinki) Työpaperi 17. Helsinki: THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-212-6

Strandell, H., Haikkola, L. & Kullman, K. (eds.) (2011) Lapsuuden muuttuvat tilat (The Changing Spaces of Childhood). Tampere: Vastapaino.

Martikainen, T. & Haikkola, L. (eds) (2010) Maahanmuutto ja sukupolvet (Generations in the study of international migration). Helsinki: SKS.

Doctoral Thesis

Haikkola, Lotta (2012) Monipaikkainen nuoruus. Toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Sosiologian väitöskirja. The introducotry part (in Finnish) avalable) here http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7658-9-6

Positions of Trust

Editorial work

1. Member of the Editorial  board, Nordisk Tidskrift för Ungdomsforskning (2020-)

2. Editor-in-Chief of Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Research) (2017-2018)

3. Member of the editorial board, (Finnish Journal of Youth Research) (2015-2016)

4. Founder, editor-in-chief and head of develoment Ilmiö – sosiologinen media kaikille (A popular sceintific platform)

5. Editor-in-Chief, Etmu-blog (currently Liikkeessä yli rajojen) (2011-2014)

Positions of trust in scientific organisations

1. Board member, Allegra Lab Helsinki (2018-)

2. Board member, (1.1.2018–30.4.2018), Finnish Youth Research Society (transferred to work at FYRS)

3. Chair (2014–2016) The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration Etmu ry

4. Vice Chair (2011, 2013), Board Member (2009–2011), The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration Etmu ry

5. Board member (2015–2018) Nordic Migration Research

Other positions of trust and positions in expert groups

1. 2022 Member, Expert Group, Development of Online resources to combat discrimination, harassment and bullying, Finnish National Agency for Education

2. 2021–2022 Member, Advisory board, R&D project Developing gender sensitive student counselling (Univ. of Turku)

3. 2018–2021, Member, City of Helsinki Expert Network for Youth Services 

4. 2019–2021, Vice Member, Crime Prevention Council

5. 2019–2020 Expert Member, State Youth Council, Ministry of Education and Culture

6. 2017– Member, Expert group for multiculturalism (member), the National Institute for Health and Welfare

7. 2015–2017 Member, Expert committee for the Center for Integration, Ministry of Employment and the Economy

8. 2018–2019 Member, Expert group, project Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa, University of Helsinki

9. Member, The expert group of the Center for Integration at the Ministry of Employment and the Economy (2015–2017)

10. Board member, Suomen Kasper ­– Kasvatus- ja perheneuvonta ry.  (2012–2015)

11. Member, the steering group of the project Developing a site for monitoring immigrant integration in Finland, National Institute for Health and Welfare.