Hyppää sisältöön

Fanikulttuuri. Nyt -kirjoitussarja lähestyy nykyajan fani-ilmiöitä nuorten näkökulmista

Kuva: Unsplash.

Faniuden elementit ovat läsnä kaikkialla meitä ympäröivässä mediakulttuurissa. Internet, ”some” ja suoratoistopalvelut ovat luoneet faniyhteisöille ja erilaisille faniuden muodoille kasvualustan, jonka luomasta runsaudesta harva osasi viime vuosituhannen puolella edes haaveilla. Myös mediatuotannon siirtyminen perinteisestä joukkoviestinnästä kohti kohdennetumpia formaatteja on lisännyt faniyleisöjen näkyvyyttä ja painoarvoa. Samaan aikaan suuren yleisön mediankäyttö on omaksunut yhä enemmän piirteitä faniutta jo vanhastaan luonnehtineesta ”osallisuuden kulttuurista”. Tälle mediakulttuurin muodolle on ollut tyypillistä vuorovaikutteisuus, yhteisöllisyys ja sisältöjen jakaminen sekä yleisön omaehtoinen sisällöntuotanto ja sitä seurannut kuluttaja-tuottaja-jaon hämärtyminen.

Fani-ilmiöt ovat tärkeä osa myös digiyhteiskunnan medioitunutta nuoruutta. Vaikka fanikulttuuri on ulottanut vaikutuspiiriään entistä voimakkaammin lapsuuden ja aikuisuuden piiriin, ovat nuoret edelleen monen faniyhteisön aktiivisinta ydinryhmää. Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-sarjan alla käynnistyvä Fanikulttuuri. Nyt -kirjoitussarja paneutuu ajankohtaisiin fani-ilmiöihin nimenomaan heidän näkökulmastaan, nuoruuden ja nuorisokulttuurin viitekehyksessä.

Kirjoitussarjan alullepanijana ja toimittajana toimii lasten ja nuorten musiikkifaniutta tutkinut Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkostosta. Hän alkoi nähdä fanitutkimuksen ajankohtaisia teemoja esittelevälle yhteenvedolle jälleen tilausta. Suomessa on julkaistu aiemmin kaksi kotimaista fanitutkimusta yhteen kokoavaa artikkelikokoelmaa: vuonna 2003 ilmestynyt Kulttikirja ja vuonna 2008 ilmestynyt Fanikirja. Fanikulttuuri ja sen puitteet ovat kuitenkin ehtineet muuttua reilun kymmenen vuoden aikana merkittävästi, erityisesti verkkoympäristöjen nopeasta kehityksestä johtuen. Tiedettä popularisoiva Näkökulma-sivusto tuntui Poikolaisesta luontevalta valinnalta kirjoitussarjan julkaisualustaksi:

”Yhtenä toiveenani on tuoda fanitutkimuksen traditiota ja fanikulttuurin moninaisuutta aiempaa paremmin myös nuorisotutkijoiden ja nuorisoalalla työskentelevien tietoisuuteen. Tällä saralla aihepiiri on jäänyt hieman paitsioon, vahvasta nuorisokulttuurisesta kytköksestään huolimatta”, toteaa Poikolainen.

Kirjoitussarjan tarkoituksena on avata fanikulttuurin kirjoa ja pureutua sen eri osa-alueisiin yleistajuisella, mutta silti analyyttisella otteella. Kuukausittain julkaistavien tekstien taustalla on monipuolinen joukko eri tieteenalojen tutkijoita sekä aimo annos tuoretta tutkimustietoa. Sisällöltään kirjoitussarja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sarja käynnistyy Maria Ruotsalaisen ja Tanja Välisalon elektronisen urheilun faniulottuvuuksia tarkastelevalla kirjoituksella Nuorten uudet urheiluidolit – E-urheilun valtavirtaistuminen ja faniuden muodot.

Lisätiedot

Janne Poikolainen

Kirjoitussarjan toimittaja

janne.poikolainen@nuorisotutkimus.fi

Lisätietoja Näkökulma-kirjoitussarjasta

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimusta ja vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseen. Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Fanikulttuuri. Nyt -kirjoitussarja ilmestyy Näkökulman alasarjana. Vastaavia alasarjoja ovat aiemmin ilmestyneet Nuoruus hallitusohjelmassa (2015–2016), Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa (2016) sekä käynnissä oleva Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 (2019-) -alasarjat.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Näkökulma-sivulla.

Jaa somessa: