Hyppää sisältöön

Kumppanuudet ja verkostot

Toimintamme vaikuttavuutta lisäävät laajat yhteiskunnalliset verkostot ja aktiivinen vaikuttamistyö.

Monikenttäinen yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, verkostojen ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta kansalaisjärjestökentän ja nuorisopoliittisten toimijoiden kanssa on luonteva osa Nuorisotutkimusseuran toimintaa. Toimintamme vaikuttavuutta lisää tiivis yhteistyömme nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Tietoa päätöksenteon tueksi

Nuorisotutkimusseuralla on vakiintunutta yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) toimialalla. Erityisen tiivis suhteemme ovat nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston kanssa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita ovat valtion nuorisoneuvosto (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), joka on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme säännöllisten tiedonkeruiden toteuttamisen osalta, sekä nuorisoalan osaamiskeskukset, joista kahteen (Nuoska (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja Kanuuna (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)) osallistumme myös osana konsortiota.

Nuorisotutkimusseura on myös vaikuttava tiedepoliittinen toimija ja toimimme aktiivisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja tieteellisten seurojen tiedeyhteisössä. Ylläpidämme jatkuvaa vuoropuhelua myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) kanssa oman tutkimuseettisen toimikuntamme kautta.

Nuorisotutkimusseuran tutkijoita kutsutaan erilaisiin tilaisuuksiin, toimielimiin sekä työ- ja ohjausryhmiin asiantuntijoiksi. Annamme vuosittain myös useita lausuntoja ja kannanottoja.

Koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyö

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta Suomessa. YUNETiin kuuluu neljä jäsenyliopistoa (Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot), Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia XAMK) sekä Nuorisotutkimusseura.

Opetus-, ohjaus- ja seminaariyhteistyö on erityisen tiivistä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaineen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) kanssa, jossa nuorisotyötä ja -tutkimusta voi opiskella kandidaatti- tai maisteritason opintoina ja jossa se on nykyisin myös yksi yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman väittelyaloista. Tampereen yliopiston ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAKin (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) kanssa on sovittu yhteistyöstä erillisillä yhteistyösopimuksilla.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia (XAMK) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) , Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden ohjelma sekä Åbo Akademin Vaasan yksikön nuorisotutkimuksen oppiaine. Yhteistyötä tehdään lisäksi myös useiden muiden yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), Itsenäisyyden juhlavuoden säätiön Itlan (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja Kelan (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) kanssa.

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja opetusyhteistyötä ja Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden integroitumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto (FSD) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) on jo pitkään ollut keskeinen kumppani aineistojen arkistoinnin osalta.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisyys nivoutuu monin tavoin osaksi Nuorisotutkimusseuran toimintaa. Olemme mukana useissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimusympäristöt sijoittuvat joko Eurooppaan tai sen ulkopuolelle. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, nuorten asemasta, muuttoliikkeestä, sukupolvista ja sukupuolesta sekä digitaalisen auttamisen mahdollisuuksista asettuvat monipuolisen analyysin kohteeksi. Myös nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä vahvistetaan globaalia dialogia. Monien tutkimushankkeiden ohjaus- ja tukiryhmissä on kansainvälisiä huippututkijoita.

Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan kansainvälisiä yhteistyösuhteita merkittävien ulkomaisten nuorisotutkimusta tekevien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yksi vakiintunut kansainvälisen toiminnan muoto on ulkomaisten nuorisotutkijoiden kutsuminen Suomeen vierailuluennoitsijoiksi tai tutkimusvierailulle mm. tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin roolissa. Nuorisotutkimusseuran tutkijoita on vastaavasti käynyt tutkimusvierailuilla ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Toimimme aktiivisesti pohjoismaisen nuorisotutkimuksen yhteistyöverkoston (NYRIS) vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin ja ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa. Näistä mainittakoon tärkeimpinä YOUNG (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)-journaali, EU:n ja EN:n nuorisoalan Youth Partnership (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja sen alaiset verkostot, kuten European Knowledge Centre for Youth Policy (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), Youth Wiki (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) -kirjeenvaihtajaverkosto, the Pool of European Youth Researchers ja Perspectives on Youth (PEYR) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) sekä European Youth Partnership (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) -toimituskunta.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.