Hyppää sisältöön

Tutkimuseettinen toimikunta

Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia ja toimii lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymysten asiantuntijaelimenä.

Tutkimusetiikka on olennainen osa kaikkia ihmistieteitä, mutta lapsia ja nuoria koskeviin tutkimuksiin liittyy erityiskysymyksiä. Nuorisotutkimusseura edistää eettisesti kestävää tutkimusta julkaisu- ja seminaaritoiminnan lisäksi Nuoriso- ja lapsuuden tutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan kautta.

Tutkimuseettinen toimikunta on monitieteinen asiantuntijaelin, joka edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) kanssa.

Tutkimuseettinen toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettiseen arviointiin. Lausunnon pyytäjien tulee olla joko Nuorisotutkimusseuran tai Lapsuudentutkimuksen seuran jäseniä.

Toimikunnan kokousaikataulu vuonna 2024

Toimikunta kokoontuu vuonna 2024 alla olevan aikataulun mukaisesti. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia.

 • ma 18.3. (lausuntopyyntöjen jättö viimeistään ma 4.3.)
 • ma 3.6. (lausuntopyyntöjen jättö viimeistään ma 20.5.)
 • ma 23.9. (lausuntopyyntöjen jättö viimeistään ma 9.9.)
 • ma25.11. (lausuntopyyntöjen jättö viimeistään ma 11.11.)

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät

 1. Toteuttaa eettistä ennakkoarviointia ei-lääketieteellisistä tutkimuksista Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimusetiikan näkökulmasta tarkastellen tutkittaville ja ihmisryhmille mahdollisesti koituvia haittoja.
 2. Toimia lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
 3. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, sekä edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa. Nuorisotutkimusseura ja Lapsuudentutkimuksen seura ovat sitoutuneett opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteisiin ihmistieteellisestä tutkimuksesta. Toimikunta toimii TENKin ihmistieteisiin ja ihmistieteiden menetelmiä käyttävän tutkimuksen eettiseen ennakkoarvointiin antaman ohjeistuksen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) mukaisesti.

Toimikunnan jäsenet

Vuosina 2024-2026 toimikunnan kokoonpano on seuraava:

 • YTT, dosentti, Päivi Armila
 • KT, Jaana Juutinen
 • KT, Taina Kyrönlampi
 • FT, Antti Malinen
 • KT, Reetta Mietola
 • OTT, dosentti, Virve-Maria Toivonen
 • VTT, Tiina Valkendorff

Toimikunnan toimintakertomukset

Tutkimuseettinen toimikunta laatii toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.