Hyppää sisältöön

Meistä

Nuorisotutkimusseura on tutkimusorganisaatio, tiedekustantaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Nuorisotutkimusseura tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille. Toimintamuotojamme ovat muun muassa nuorisotutkijoiden, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välisen yhteistoiminnan edistäminen, tieteellinen julkaiseminen ja seminaaritoiminta.

Nuorisotutkimusseuran harjoittama itsenäinen tutkimustoiminta tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentällä.

Tutkimustoiminta

Merkittävä osa Nuorisotutkimusseurassa tehtävästä tutkimuksesta on yhteiskunta- ja kasvatustieteellistä tai humanistista tutkimusta. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat muun muassa nuorisotyön ja -politiikan tutkimus, nuorisokulttuurit ja vapaa-aika ja nuorten hyvinvointi. Osa tutkimustoiminnasta on pysyvää, mutta enin osa tutkimustoiminnasta tehdään laadultaan ja kestoltaan vaihtelevissa tutkimushankkeissa, joita on vuosittain käynnissä noin 10-20. Tunnetuimmat tutkimusinstrumenttimme ovat vuosittain toteutettava Nuorisobarometri sekä kahden vuoden välein toteutettava Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus. Lisätietoa tutkimusteemoistamme löytyy Tutkimus-osiosta.

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä toimii Nuoriso- ja lapsuuden tutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta, joka toimii lapsia ja nuoria koskevaan tutkimukseen liittyvien erityspiirteiden asiantuntijaelimenä.

Julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus

Nuorisotutkimusseura on paitsi tutkimusorganisaatio, myös tieteellinen julkaisija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Julkaisemme sekä omissa tutkimusprojekteissamme syntyneitä julkaisuja että ulkopuolisten tarjoamia käsikirjoituksia. Nuorisotutkimusseura julkaisee omaa julkaisusarjaa (kirjat ja raportit) sekä vertaisarvioitua tieteellistä Nuorisotutkimus-lehteä. Tunnetuimpia julkaisujamme ovat yhteistyöjulkaisuina toteutettavat Nuorisobarometri sekä Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus. Nimekkeitä ilmestyy vuosittain noin 8-10. Kaikki julkaisujemme löytyvät Julkaisuhausta.

Järjestämme vuosittain useita seminaareja ja tapahtumia. Vuoden päätapahtuma on tieteellinen konferenssi Nuorisotutkimuspäivät.

Toimintamme vaikuttavuutta lisää aktiivinen ja monikenttäinen yhteistyömme korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta nuorisoalan ja nuorisopoliittisten toimijoiden ja kansalaisjärjestökentän kanssa.

Rahoitus ja henkilöstö

Nuorisotutkimusseura ry. saa n. 1 milj. euron suuruisen perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 70 % kokonaisbudjetista). Tutkimustamme rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi myös muut ministeriöt, Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto, säätiöt, Euroopan unioni sekä järjestö- ja kuntasektori. Hankerahoituksen suuruus vuonna 2024 on noin 0,5 milj. euroa.

Nuorisotutkimusseurassa työskentelee noin 20 työntekijää erilaisissa tutkimukseen ja tutkimushallintoon liittyvissä tehtävissä. Henkilöstöstä tutkijoita on noin 2/3 ja muita asiantuntijoita 1/3. Nuorisotutkimusseuran toimitilat sijaitsevat Itä-Pasilassa Helsingissä. Toimintaa johtaa Nuorisotutkimusseura ry:n hallitus sekä työsuhteinen tutkimusjohtaja.

Historia

Nuorisotutkimusseura ry on perustettu vuonna 1987. Tutkimustoiminta käynnistyi vuonna 1999 Nuorisotutkimusseuran yhteyteen perustetun Nuorisotutkimusverkoston myötä. Nuorisotutkimusseurassa on toiminut tutkimusprofessori vuodesta 2009 lähtien.

Tutustu myös


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.