Hyppää sisältöön

Strategia

Strategiakausi kattaa vuodet 2024–2027.

Syyskokouksessa 2023 hyväksytty Nuorisotutkimusseuran strategia on organisaation tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. Siihen kiteytyy jaettu käsitys Nuorisotutkimusseuran olemassaolon perustelusta ja sen identiteetistä sekä strategisista valinnoista, jotka pohjautuvat selkeään tilannekuvaan. Strategia auttaa hahmottamaan, mitä Nuorisotutkimusseura tekee, millaisilla resursseilla ja kenelle, sekä tarvittaessa priorisoimaan. Strategia ohjaa niin seuran luottamushenkilöiden toimintaa kuin työntekijöidenkin työtä.

Nuorisotutkimuksella tarkoitetaan monitieteistä tutkimusaluetta, jossa tutkimuskohteena ovat nuoret ja nuoruus sekä niihin liittyvät taustat, toimintaympäristöt ja ilmiöt. Nuorisotutkimuksen keskiössä ovat aikuiseksi kasvamisen kysymykset ja sukupolvien väliset suhteet yhteiskunnassa1. Monitieteisenä alana nuorisotutkimus sisältää monenlaisia lähestymistapoja. Nuorisolaissa (1285/2016) nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiasta henkilöä.

Strategian osa-alueet

Viittaukset

  1. Mitä on nuorisotutkimus? Miksi opiskella nuorisotutkimusta? (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) YUNET, viitattu 23.8.2023.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.