Hyppää sisältöön

Tutkimus

Tuotamme monitieteistä tutkimustietoa nuorista ja nuoruudesta.

Teemat

Teemme monipuolista tutkimusta niin nuorten elämää kehystävistä yhteiskunnallisista jaoista kuin nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten arkikokemuksista ja -käytännöistä. Vakiintuneiden nuorisotutkimuksellisten teemojen lisäksi nostamme esiin uusia aiheita, jotka liittyvät nuoruuden murrokseen maailmassa.

Tutkimustoimintamme lähtökohtia ovat monitieteisyys, eettisyys sekä akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen.

Ajankohtainen tutkimustoiminta

Säännölliset tiedonkeruut ovat Nuorisotutkimusseuran tutkimustoiminnan kivijalka, joita luonnehtii toistuvuus, pysyvyys ja pitkät aikasarjat. Volyymiltaan valtaosa Nuorisotutkimusseuran tutkimustoiminnasta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa tutkimushankkeissa.