Hyppää sisältöön

Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus lasten ja nuorten tuottaman kulttuuriperinnön tallentamisesta ja tutkimisesta

Lasten ja nuorten tekemässä taiteessa on sille omintakeista ainesta, joka puuttuu muista kulttuurin tuotteista. Siksi se on tallentamisen ja tutkimuksen arvoista. Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus, jolla halutaan vahvistaa lasten ja nuorten taiteen asemaa tutkimuksen ja tallennuksen kohteena sekä osana kulttuuriperintöä.

Kirjassa esitetään vastauksia muun muassa kysymyksiin: Millainen rooli ja millaisia oikeuksia lapsilla ja nuorilla on taiteen ja kulttuuriperinnön tuottajina? Mitä on huomioitava aineistoja tallennettaessa ja tallennettuja aineistoja tulkittaessa? Millaista tietoa lasten ja nuorten taide voi välittää? Taidekasvatuksen ja lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden sekä opinnäytetyön tekijöiden kirjoittamat artikkelit on jaettu kolmeksi kokonaisuudeksi: Tallennetut kuvat, Tekijyys ja toimijuus sekä Luennat ja tulkinnat.

Kirja on Nuorisotutkimusseuran ja Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön yhteisjulkaisu. Sen taustalla on Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön koordinoima Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus -hanke, jonka tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten taiteen aineistojen tunnettuutta sekä tarkastella tallentamiseen liittyviä kysymyksiä. Hanke julkaisuineen pyrkii osoittamaan lasten ja nuorten kulttuuriperinnön arvon ja ainutlaatuisuuden.

Kirja palvelee eri alojen tutkijoita, taiteilijoita, pedagogeja ja opiskelijoita sekä muita toimijoita lasten ja nuorten taiteen ja sen tallentamisen parissa.

Julkaisutiedot

Kansi: Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen.

Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen
Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (toim.)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 222, sarja: Kenttä. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö. ISBN 9789527175972 (nid.) / verkkojulkaisuja 148, ISBN 978-952-7175-98-9 (PDF). Kl 70.01; 06.4. 200 s. Hinta 28 €.

Lisätiedot

Kirjan toimittaja ja hankevastaava Päivi Venäläinen
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö
paivi.venalainen@artcentre.fi
050 308 3625

Julkaisupäällikkö Merja Hintsa
Nuorisotutkimusseura
merja.hintsa@nuorisotutkimus.fi
044 416 5312

Teoksen sähköinen versio on avoimesti saatavilla Edition.fi-sivustolla.

Julkaisua ja hanketta on tukenut Koneen säätiö.

Jaa somessa: