Hyppää sisältöön

Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet

Ville Pöysä arvioi suomalaista nuorisotyön tutkimusta käsittelevässä selvityksessään, että nuoret aikuiset ovat jääneet nuorisotyössä ja sen tutkimuksessa katveeseen. Periaatteessa he kuuluvat vielä nuorisotyön piiriin 29-vuotiaiksi asti, mutta käytännössä toiminta on usein suunnattu alle 18-vuotiaille tai ongelmallisesti käyttäytyville vanhemmille nuorille. Myös syrjäkylien nuoret ja vammaiset nuoret jäävät Pöysän mukaan tutkimuksessa vähälle huomiolle sekä metodeista kvantitatiivinen tutkimus.

Tekijät:
Ville Pöysä
Julkaisuvuosi:
2010
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 59
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-5994-29-2
Ulkoasu:
PDF
Sivumäärä:
46 s.