Hyppää sisältöön

Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä. Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista

Nuorisotyö on ammatti- ja toimintakenttä, joka reagoi herkästi yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yhteiskunnan teknologisoituminen ja nopeasti muuttuvat digitaaliset mediakulttuurit virittävät nuorisotyötä monenlaiseen uudistumiseen. Heidi Villikan julkaisussa Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä pureudutaan digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen nuorisotyön kentällä. Julkaisu perustuu tutkimukseen, jossa nuorisotyön digitaalisen mediamaiseman muutoksia tarkasteltiin Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Myötätuulessa-projektin kautta.

Julkaisijat

Tutkimus ja sen julkaisu on toteutettu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

Tekijät:
Heidi Villikka
Julkaisuvuosi:
2013
Julkaisun numero:
Verkkojulkaisuja 58
Ulkoasu:
PDF
Sivumäärä:
89 s.