Hyppää sisältöön

Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana

”Perjantaina koin valaistumisen, että voin omalla asenteellani vaikuttaa asioihin.”

”Se, että omat epäilykset osoittautuvat vääriksi, on sitä onnistumista.” 

Moni peruskoulun jälkeen vaille työtä tai opiskelupaikkaa jäänyt nuori on ymmällään ja etsii suuntaa elämälleen. Vaikka tällaiset nuoret sijoittuvatkin koululaitoksen institutionaalisessa rakenteessa eräänlaiseen välitilaan, ei heitä tule lähestyä yksinomaan ”syrjäytymisvaarassa”olevina toimenpiteiden kohteina. Olennaista on sen sijaan keskittyä nuorten omaan toimijuuteen ja sen tukemiseen. 

Lasten ja nuorten säätiön toteuttaman Taidot elämään -hankkeen (2013–2016) tavoitteena on vahvistaa taidetoiminnan avulla nuorten identiteettiä ja avata nuorille näkymiä heidän oman elämänsä mahdollisuuksiin. Hankkeenytimessä on taiteilijaohjaajien johdolla toteutettava taideprojektiviikko, jossa nuoret pääsevät koettelemaan taitojaan sirkus- ja elokuvatyöpajoissa. 

Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan taideprojektiviikon suhdetta elämäntaitoihin sekä nuorten kokemuksia taidetoiminnan merkityksistä. Lisäksi pohditaan nivelvaiheen koulutusta taideviikon toteuttamisympäristönä. Tutkimus pohjautuu kahdentoista ammattistarttiluokilla toteutetun taidetyöpajan havainnointiin. Raportti sopii luettavaksi kaikille nuorten parissa työskenteleville ja taidekasvatuksesta kiinnostuneille.

Tekijät:
Fanny Vilmilä
Hinta:
8€
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 182, verkkojulkaisuja 102
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-7175-12-5 (nid.), 978-952-7175-13-2 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
65 s.