Hyppää sisältöön

Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012

Tämä julkaisu on loppuunmyyty

Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä Nuorten elinolot -kirjasarja on vakiinnuttanut paikkansa nuoria koskevan tilastollisen ja kokemustiedon taltioijana sekä uusien näkökulmien tarjoajana nuoria koskevassa julkisessa keskustelussa, nuorten kasvatuksen arjessa ja päätöksenteossa. 

Vuosikirja 2012 Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä pureutuu lapsuutta ja nuoruutta kehystävien instituutioiden monisärmäiseen maailmaan. Kirjoittajat arvioivat, miten instituutiot määrittelevät, ohjaavat, rajoittavat ja mahdollistavat lapsuutta ja nuoruutta. Kirjassa pohditaan miten lapsuus ja nuoruus muotoutuvat esimerkiksi päiväkodin tai koulun käytänteissä. Toisaalta tarkastelun kohteeksi nousee voimakkaasti kysymys siitä, miten lapset ja nuoret itse omalla toiminnallaan luovat kasvun tiloja ja muovaavat toimintansa rajoja ja mahdollisuuksia.

Tekijät:
Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2012
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 131
Sarja:
Tiede
ISSN:
1458-4220
ISBN:
978-952-5994-22-3 (nid.) 978-952-5994-26-1 (pdf)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
232 s.