Hyppää sisältöön

Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot -vuosikirja 2014

Nuorten elinolot 2014 -vuosikirja Nuoruus toisin sanoen tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirja tuo syrjäytymiskeskusteluun toisenlaisen näkökulman. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista.

Toiseuden kokemukset syntyvät nuorten elinolojen, esimerkiksi köyhyyden seurauksena, mutta myös nuorten itsensä tuottamina, keskinäisiä suhteita arvottavina erontekoina koulussa, lähiyhteisöissä ja sosiaalisessa mediassa. Toiseutta käsitellään nuorten vertaissuhteisiin ja sosiaalisiin yhteisöihin liittymisen ja liittymisen vaikeuksien näkökulmasta. Toiseus näyttäytyy myös erityisluokalla opiskelleiden, siviilipalveluksen valinneiden tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten tietoisina ratkaisuina, oman erityisyyden tunnistamisena ja omien mahdollisuuksien kunnioittamisena. Hikikomorit ja expatriaattinuoret edustavat puolestaan internetin ja globaalin maailman uusia toisia.

Nuorten elinolot -vuosikirja

Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema Nuorten elinolot -vuosikirja 2014 on järjestyksessään kymmenes sarjan julkaisu. Vuosikirja on vakiinnuttanut asemansa nuorten elinoloja kuvaavana julkaisuna.

Tekijät:
Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen, Päivi Muranen ja Matilda Wrede-Jäntti (toim.)
Hinta:
41,90€
Julkaisuvuosi:
2014
Sarja:
Liike
ISSN:
1458-4220; 10
ISBN:
978-952-245-995-4