Hyppää sisältöön

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä

Etsivän katse kertoo monipuolisesti etsivän nuorisotyön käytännöistä, joiden keskiössä on tuen tarpeessa olevan nuoren kanssa tehtävä kohtaamistyö. Alan kehittämisen kannalta tarkastellaan etsivän nuorisotyön suhdetta koulu- ja oppilaitosyhteistyöhön, perhetyöhön ja nuorisoterveyden kysymyksiin. Tarkastelujen lähtökohtana ovat etsivää nuorisotyötä tekevien haastattelut ja heidän omaa työtään koskevat pohdintansa.

Teos on etsivää nuorisotyötä tekevien näkökulmasta kirjoitettu puheenvuoro nuorisotyön tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen. Kirjan tarkoituksena on myös esitellä perustellusti näkemys, jonka mukaan nuorisolähtöisen ajattelutavan tulisi olla keskeisessä asemassa kaikkien nuorten kanssa työskentelevien työotteessa.

Etsivän katse sopii nuorisotyötä tekevien lisäksi hyvin etsivän nuorisotyön esimiestehtävissä toimiville, alan yhteistyökumppaneille ja alaa vielä opiskeleville. Teos on tarkoitettu myös kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää, miten etsivä nuorisotyö ei niinkään ole työmenetelmä vaan asenne nuorta, nuoruutta ja nuoren elämäntilanteita kohtaan.

Tekijät:
Anne Puuronen
Hinta:
20 €
Julkaisuvuosi:
2014
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 144, verkkojulkaisuja 70
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-5994-48-3 (nid.), 978-952-5994-47-6 (pdf)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
124 s.