Hyppää sisältöön

Haavoittuvassa asemassa? Aineksia lasten ja nuorten turvallisuusvajeiden arviointiin ja tiedontuotannon vahvistamiseen

Tutkimuksessa selvitettiin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten subjektiivista ja objektiivista turvallisuutta sekä niitä koskevia tietopuutteita kirjallisuuskatsauksen, valtakunnallisia kyselytutkimuksia koskevan selvityksen sekä kunta- ja järjestökartoituksen avulla. Selvitys loi kokonaiskuvan olemassa olevasta tutkimuksesta, tietopuutteista ja seurantatiedon tuotantoon soveltuvista tiedonkeruuinstrumenteista sekä tiedontuotannon mahdollisuuksista kunnissa ja järjestöissä.

Julkaisutiedote

Tutkimus tarkastelee keinoja tuottaa tietoa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten turvallisuudesta (28.3.2023)

Tekijät:
Lotta Haikkola ja Oona Myllyntaus (toim.)
Hinta:
Maksuton
Julkaisuvuosi:
2023
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 179
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-372-047-3
Ulkoasu:
Verkkojulkaisu
Sivumäärä:
225 s.

Lotta Haikkola

VTT, dosentti
Akatemiatutkija
044 4165 300
lotta.haikkola@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili