Hyppää sisältöön

Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija

Tutkimusraportissa kuvataan moniammatillista yhteistyötä ja vastuun jakautumista, viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmia sekä itsenäistymiselle asetettuja tavoitteita. Keskeiseen asemaan nousevat nuoren toimijuus ja sosiaalisen verkoston merkitys.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla Espoossa tuetaan itsenäistyviä nuoria perhe-, verkosto- ja yksilötuen sekä vapaaehtoisen tukikummitoiminnan keinoin. Itsenäistymisen tuki -hankkeen (ITU) toimintaan osallistuu täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevia nuoria, joilla on syystä tai toisesta itsenäistyminen edessään. Itsenäistyminen konkretisoituu omillaan asumiseen. Yhteistä nuorten tilanteille on, että jokin ulkoinen tekijä sysää nuoren irtautumaan lapsuudenkodistaan ja suuntautumaan kohti itsenäistä asumista – usein nopeammin kuin nuori itse tai hänen sosiaalinen verkostonsa on osannut ennakoida.

Tässä tutkimusraportissa kuvataan moniammatillista yhteistyötä ja vastuun jakautumista, viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmia sekä itsenäistymiselle asetettuja tavoitteita. Keskeiseen asemaan nousevat nuoren toimijuus ja sosiaalisen verkoston merkitys. Millaiseksi itsenäistyminen muotoutuu? Millainen on elämänvaihe, jota leimaa odottaminen? Nuori on syystä tai toisesta muutoksen edessä, mutta uuden elämänvaiheen arki, suunta ja tavoitteet ovat vasta muotoutumassa. Voiko itsenäistymistä tavoitellessa koskaan tulla valmista?

Tekijät:
Karla Malm
Hinta:
12€
Julkaisuvuosi:
2018
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 208, verkkojulkaisuja 133
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (painettu kirja), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-7175-64-4 (painettu kirja), 978-952-7175-68-2 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
81 s.