Hyppää sisältöön

Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista

Tämä julkaisu on loppuunmyyty

Kaikki käy koulua -toiminnan tulokset ovat vakuuttavat: Nuorten koulumotivaatio kohenee, he pärjäävät ja voivat paremmin. Ohjaajien ammattitaito kasvaa, moniammatillinen ja monihallintokuntainen yhteistyö nuorten hyväksi kehittyy. Koulu ja nuorisotalo toimintaympäristöinä muuttuvat paremmin nuorten tarpeita vastaaviksi. 

Tässä julkaisussa mennään tulosten taakse ja pohditaan, mikä saa koulussa toteutettavat tyttö- ja poikaryhmät toimiviksi. Onnistumiset syntyvät myönteisten kohtaamisten, riittävän pitkän ajan, vertaistuen ja luottamuksen tuloksena. Lisäksi arviointi- ja kehittämistutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti niitä tilanteita, joissa jokin olennainen tuen tarve jäi tunnistamatta tai ryhmän keskustelu ei käynnistynyt. Tutkimuksen aikana tunnistettiin asioita, joita toiminnassa voi edelleen kehittää.  

Julkaisu on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tilaama tutkimus Kaikki käy koulua -toimintamallin vaikutuksista, ja sen toteuttamisesta on vastannut Nuorisotutkimusverkosto. Se sopii kaikille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, moniammatillisesta ja monihallintokuntaisesta työstä kiinnostuneille nuoriso-, opetus- ja sosiaalityöntekijöille sekä tutkijoille ja kehittäjille.

Tekijät:
Anu Gretschel ja Noora Hästbacka
Hinta:
12€
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 109
ISBN:
978-951-9245-35-5 (nid.) 978-951-9245-36-2 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
72 s.