Hyppää sisältöön

Katukulttuuri. Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa

Nuorison alakulttuurit ja niitä ympäröivä yhteiskunta ovat muuttuneet merkittävästi sitten 1950-luvun ja lättähattujen.

Varsinaiseen kultakauteensa nämä nuorten kulttuuriset areenat heräsivät 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. 1990-luku ja informaatioteknologian räjähdysmäinen läpimurto puolestaan johtivat alakulttuurien voimakkaaseen globalisoitumiseen, pirstaloitumiseen ja kaupallistumiseen. Tämän kehityksen jäljet näkyvät monin tavoin nykypäivän monimuotoisessa ja ennen näkemättömän kirjavassa nuorisokulttuurissa.

Tässä teoksessa tarkastellaan laaja-alaisesti ja monitieteisesti erilaisia nuorisokulttuurisia ryhmiä 2000-luvun Suomessa. Yhdentoista artikkelin muodostama kokonaisuus pureutuu sekä alkuperältään vanhempien alakulttuurien nykymuotoihin (metalli, gootit, streittarit, hiphop, rap, graffiti, huumekulttuuri) että selvästi uudempiin ilmiöihin (japanilainen populaarikulttuuri, nuorten kilpapelaaminen ja ”pissismi”).

Katukulttuuri – Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa on ajankohtainen, nuorten tutkijoiden laatima kokoelma nykypäivän alakulttuurisista ilmiöistä. Vastaavanlaista, alakulttuureita laaja-alaisesti luotaavaa antologiaa ei ole Suomessa aiemmin tehty.

Kirja sisältää myös laajan johdantoluvun, joka tarjoaa lukijalle näkymän kansainvälisen ja kotimaisen alakulttuuritutkimuksen historiaan ja nykypäivään. Teos on antoisaa luettavaa niin alan asiantuntijoille ja tutkijoille kuin aihepiiristä yleisemmin kiinnostuneillekin.

Tekijät:
Mikko Salasuo, Janne Poikolainen ja Pauli Komonen (toim.)
Hinta:
30 €
Julkaisuvuosi:
2012
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 124
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-5994-15-5
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
316 s.