Hyppää sisältöön

Kehittyvä nuorisotyö

Kehittämistoiminnasta on tullut merkittävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja ammatillisen oppimisen väline sekä yhteisöllisen tekemisen tapa. Tässä teoksessa pohditaan kehittämistä nuorisotyön monikenttäisissä ympäristöissä: yhtäältä kehittämisen tavoitteita ja ihanteita, toisaalta menetelmiä ja käytäntöjä, kolmanneksi reunaehtoja ja pulmia. 

Kirjassa pureudutaan kehittämisen aihepiireihin 17 nuorisotyöllisestä näkökulmasta. Kirjan avausluku, Tieto, pureutuu nuorisotyötä koskevan tietopohjan kehittämisen tarpeisiin. Arvioivan katseen alle joutuvat niin nuorisotyön ammatillinen itseymmärrys kuin erilaisten tiedonintressien törmäykset nuorisotyön kehittämistoiminnoissa. Toinen luku, Etiikka, pohtii laajasti arvokasvatuksen luomia mahdollisuuksia nuorisotyön kehittämisessä. Kolmas luku, Toimintaympäristöt, arvioi, miten nuorisotyön perinteiset ja uudet ympäristöt virittyvät kehittämisen tarpeista ja paineista. Kirjan neljäs luku, Koulutuksen ja työelämän rajapinta, paikantaa koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän välisen dialogin onnistumisen edellytyksiä. Kirjan loppuluku, Verkostot, johdattelee nuorisotyön kehittämisen ytimiin monialaisissa yhteistyöverkostoissa. 

Kirja soveltuu virittäväksi materiaaliksi erilaisiin monialaisiin koulutus- tai ammattiympäristöihin, joissa työtä nuorten parissa tehdään.

Tekijät:
Katja Komonen, Leena Suurpää ja Markus Söderlund (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2012
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 128
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-5994-18-6
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
352 s.