Hyppää sisältöön

Kenen nuorisotyö – yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet

Kenen nuorisotyö? -teos pureutuu 23 artikkelin voimin nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan moninaisiin kenttiin. Artikkeleissa pohditaan, mitä nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan ammattimaisuus tarkoittaa, mitä ammattitaitoinen toiminta sisältää, ja millä tavoin se liittyy asiantuntijuuksiin. Tekstit antavat vastauksia eri kasvun maisemien pedagogiikoiden sisällöistä, mutta niissä tunnistetaan myös toiminnan aukkoja sekä pulmia. Tekstit kysyvät yhdessä eri pedagogiikoiden eetoksia, ja niissä aprikoidaan, puhutaanko esimerkiksi Ohjaamoissa samoin termein samoista asioita kuin kunnallisessa nuorisotyössä tai järjestöjen sekä muiden palveluntuottajien toimissa. Teoksen ensimmäinen osa kartoittaa nuorisotyön pedagogisia perusteita, toinen osa nuorisotyön konteksteja ja toimintaympäristöjä, ja kolmas osa avaa mahdollisuuksien ovia. Teosta virittävä suuri kysymys on, millä tavoin pedagogiikat ovat nuoria varten. Miten nuoret itse ovat pedagogiikoissa mukana: toimijoina, vai liikkuvatko he kentillä heille tuotettujen palveluiden kuluttajina? Mikä on nuorten rooli palveluissa?

Teos soveltuu oppikirjaksi ja oppimateriaaliksi yhteisöpedagogiikan, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opetukseen. Teoksen kirjoittajakunta koostuu kentän teräväkynäisimmistä toimijoista sekä monitieteisestä tutkijakunnasta.

Tekijät:
Tommi Hoikkala ja Johanna Kuivakangas (toim.)
Hinta:
44 €
Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 196
ISSN:
2343-0664 (painettu), 2343-0672 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-456-278-2 (painettu), 978-952-456-279-9 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
364 s.