Hyppää sisältöön

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta

Lukemisesta ja kirjoittamisesta tuli 1900-luvun alkupuolella merkittävä osa suomalaisnuorten elämää. Samaan aikaan nuorisokirjallisuus vakiintui Suomessa omaksi kirjallisuudenlajikseen. Nuorten kirjoituksissa, kirjallisuudessa ja lehdistökeskusteluissa käsiteltiin niin nuorten elämää ja sosiaalisia suhteita kuin tunteita ja poliittisia jännitteitäkin. Kirjoittamiseen ja lukemiseen vaikuttivat vuoden 1918 sisällissota ja toinen maailmansota. Nuoret lukivat ja kirjoittivat omatoimisesti, osana nuorten yhteisöjä ja kulttuureita. Samalla heidän ilmaisuunsa vaikuttivat aikuismaailman ideologiset haasteet ja arvomaailma. Aikakauden tulkinnat nuoruudesta syntyivät erilaisten kirjallisten kulttuurien, nuorten kokemusten sekä nuorten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen kentässä.

Kirja on tarkoitettu tutkijoille ja opiskelijoille, tämän päivän nuorille lukijoille ja kirjoittajille sekä heidän parissaan työskenteleville.

Tekijät:
Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Niklander ja Ilona Kemppainen (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2011
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 117
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-5994-04-9
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
195 s.