Hyppää sisältöön

Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa

Päätöksenteko liikuntahallinnossa on kautta aikojen perustunut tietoon ja tutkimuksiin, mutta myös havaintoihin ja kokemusperäiseen tietoon. Liikuntalain mukaisesti kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Suomen kunnissa kerätään olemattoman vähän kuntalaisten näkemyksiä liikuntapaikkojen kehittämiseen. Tutkimukseen valittujen kolmen erilaisen kunnan, Mikkelin, Oulaisten ja Vantaan asukkaat osallistuivat kuntiensa liikuntapaikkojen laadun arviointiin. Kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin osallistui yhteensä parisataa kuntalaista lapsista ikäihmisiin.

Tutkimuksen johtopäätöksinä esitetään, että liikuntapoliittista päätöksentekoa ja sen tietopohjaa tulee vahvistaa jatkossa sekä määrällisin että laadullisin tapaustutkimuksin. Tutkimuksessa esitetään kunnille malli, kuinka eri-ikäisiä kuntalaisia sekä erityisliikuntaryhmiä on mahdollisuus hyödyntää kokemusasiantuntijoina liikuntapaikkoja arvioitaessa ja kehitettäessä.

Julkaisijat

Valtion liikuntaneuvosto ja Nuorisotutkimusseura.

Tekijät:
Anu Gretschel, Sofia Laine ja Pirjo Junttila-Vitikka
Julkaisuvuosi:
2013
Julkaisun numero:
Verkkojulkaisuja 60
Ulkoasu:
PDF
Sivumäärä:
118 s.