Hyppää sisältöön

Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulmia osallistumiseen

Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina tarkastelee lasten ja nuorten osallistumista oman lähiympäristönsä kehittämiseen koulun puitteissa, osana ympäristökasvatusta.

Kirja nivoo yhteen ympäristökasvatuksen ja kansalaiskasvatuksen näkökulmat ympäristökansalaisuuden käsitteen avulla. Ympäristökansalaisuutta tukeva ympäristökasvatus tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden olla kansalaisia ja oppia kansalaisuutta omassa elämässään, itse toimimalla.

Kirja sisältää useita eri tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita, joista yksi on englanninkielinen.

Tekijät:
Sanna Koskinen
Hinta:
26€
Julkaisuvuosi:
2010
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseura julkaisuja 98
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-5464-65-8