Hyppää sisältöön

Lasten mediabarometri 2013

Vuoden 2013 Lasten mediabarometri. 0–8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010 -tutkimus luo kokonaiskuvan alle kouluikäisten ja juuri koulun aloittaneiden lasten mediankäyttötavoista ja niissä 2010-luvulla tapahtuneista muutoksista. Tutkimus toteutettiin lasten vanhemmille suunnattuna kyselynä, ja se tarkastelee saman ikäryhmän mediankäyttöä kuin vuoden 2010 vastaava tutkimus.

Suuri muutos lasten mediankäytössä liittyy teknologian kehitykseen. Sisällöllisesti lapset ovat edelleen kiinnostuneita hyvin samankaltaisista asioista kuin ennenkin, mutta näitä sisältöjä käytetään eri välineillä kuin aiemmin. Internet ja digitaaliset pelit ovat nykyään osa kaikkein pienimpienkin lasten elämää.

Muuttunut mediamaailma on haaste myös mediakasvatukselle: kun mediankäyttö aloitetaan jo vauvaiässä, mediakasvatukselle on tarvetta jo paljon ennen koulun alkua. Se pitäisikin saada osaksi varhaiskasvatusta, ja myös vanhempia pitäisi tukea kotien mediakasvatuksessa.

Tekijät:
Annikka Suoninen
Hinta:
10 €
Julkaisuvuosi:
2014
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 149, verkkojulkaisuja 75.
Sarja:
Hybridit
ISSN:
1799-9219 (nid), 1799-9227 (pdf.)
ISBN:
978-952-5994-57-5 (nid.), 978-952-5994-56-8 (pdf.)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
98 s.