Hyppää sisältöön

Liikkumattomuuden jäljillä. Pitkittäistutkimus vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikuntasuhteesta ja liikunta-aktiivisuuden muutoksista

Liikunnan hyötyjä pidetään kiistattomina. Silti monet päätyvät jo nuorella iällä elämäntapaan, johon ei kuulu liikunnan harrastaminen. Miksi liikunta ei kiinnosta tai miksi aiempi innostus hiipuu? Millaisia liikuntakokemuksia vähän liikkuvilla nuorilla on ollut elämänsä eri vaiheissa? Miten liikuntasuhde muuttuu lapsuudesta aikuisuuteen tultaessa? Tässä tutkimuksessa muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia laajan kyselyaineiston ja elämäkerrallisten haastattelujen avulla.

Sekä kyselyaineisto että liikuntaelämäkerrat tuovat esiin vähäisen liikkumisen monet syyt samalla kun ne osoittavat, että vähän liikkuvaksi nuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi voidaan päätyä hyvin erilaisten elämänvaiheiden seurauksena. Lisäksi tutkimus osoittaa liikunta-aktiivisuuden vaihtelevan merkittävästi eri elämänvaiheissa. Tutkimus nostaa näin esiin monia liikuntasuhteeseen ja sen muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja tekijöitä, jotka ovat suomalaisessa liikuntatutkimuksessa jääneet toistaiseksi vähemmälle huomiolle. Kirja on suunnattu kaikille liikunnan ja liikkumattomuuden ilmiöistä kiinnostuneille.

Tekijät:
Markku Vanttaja, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus ja Pasi Koski
Hinta:
26€
Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 194, verkkojulkaisuja 115
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-7175-35-4 (nid.), 978-952-7175-36-1 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
172 s.