Hyppää sisältöön

Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta

Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta keskittyy tällä kertaa mediankäyttöön. Kyselytutkimuksen tarkoitus on parantaa ymmärrystä siitä, millaisia merkityksiä lapset ja nuoret itse antavat mediankäytölleen. Mediamaisema ymmärretään tutkimuksessa laajasti, joten kysymykset käsittelevät niin kirjojen lukemista kuin älypuhelinsovelluksiakin. Huolipuheen sijaan painoarvo on lasten ja nuorten omassa kokemuksessa – käyttävätkö he itse mielestään mediaa liikaa tai liian yksipuolisesti, mitkä ovat heille tärkeimpiä tapoja käyttää mediaa, tai mitä he ajattelevat mediankäytöstä yhdessä vanhempien kanssa? 

Tutkimuksen toisena painopisteenä jatkaa Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 pääteemana ollut liikunta. Lasten ja nuorten vähäinen liikunta on merkittävä kansanterveydellinen haaste, joten sen syitä pyritään valottamaan niin arki- kuin harrasteliikunnan osalta. Huomio kiinnittyy myös liikunnan käsitteen muuttumiseen, harrastamisen lopettamisen aikaistumiseen ja liikuntaharrastusten kasvaneisiin kustannuksiin.

Tekijät:
Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 184, verkkojulkaisuja 104
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-7175-16-3 (nid.) 978-952-7175-17-0 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
175 s.