Hyppää sisältöön

Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta

Nuorisotyön ydinkysymyksiin kuuluu, mitä nuorisotyö oikeastaan on ja miksi sitä tehdään. Näihin kysymyksiin on vastattava, jotta toimintaa voidaan kehittää ja jotta nuorisotyön hyötyjä pystytään kuvaamaan myös toimialan ulkopuolella.

Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta antaa perustaviin kysymyksiin perusteltuja vastauksia. Kirjassa esitetään näkemys nuorisotyöstä kasvatuksellisena prosessina. Se pohjautuu monivuotiseen kehitys- ja tutkimushankkeeseen, jossa tutkija ja työyhteisö ovat tehneet tiivistä yhteistyötä.

Kirjassa kuvataan sekä nuorisotyön opetussuunnitelman sisältö että suunnitelman syntyyn johtanut prosessi. Siinä annetaan malli, miten työyhteisö voi itse kehittää toimintaansa.

Miksi nuorisotyötä tehdään? rakentaa teoriaa nuorisotyöstä työntekijävetoisesti. Tässä se tekee uuden avauksen Suomessa. Kirjassa puheenvuoroja saavat nuorisotyöntekijät, tutkijat ja nuorisotyön johto. Kirja soveltuu kaikille nuorisotyöstä kiinnostuneille.

Kirja on tehty yhdessä Humakin kanssa.

Tekijät:
Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen ja Ronnie Djupsund
Hinta:
24,90 €
Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 169
ISSN:
2343-0672 (verkkojulkaisu), 2343-0664 (painettu)
ISBN:
978-952-456-203-4 (verkkojulkaisu), 978-952-456-217-1 (painettu)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
232 s.