Hyppää sisältöön

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?-hankkeessa tutkittiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 15–25-vuotiaiden hyvinvointia. Kyselytutkimuksella kartoitettiin muun muassa nuorten sosiaalisia suhteita ja terveyttä sekä heidän kokemuksiaan syrjinnästä ja väkivallasta. Myös yhteiskunnassa vallitsevia asenteita tarkasteltiin nuorten näkökulmasta.

Kuva siitä, millaista on kasvaa hlbtiq-ihmisenä Suomessa vuonna 2013, on hyvin moninainen ja vaihteleva. Moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva nuori kokee kielteistä erityiskohtelua. Vaikka he ovat muita nuoria tyytymättömämpiä sosiaaliseen tilanteeseensa, monet heistä saavat myös tukea ihmissuhteistaan ja toimivat aktiivisesti eri verkostoissa.

Tekijät:
Katarina Alanko
Hinta:
10 €
Julkaisuvuosi:
2014
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 146, verkkojulkaisuja 72.
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (pdf)
ISBN:
978-952-5994-52-0 (nid.), 978-952-5994-51-3 (pdf)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
58 s.