Hyppää sisältöön

Myönteinen tunnistaminen

Onko ongelmien varhainen havaitseminen ja niihin nopeasti puuttuminen aina hyvästä? Myönteinen tunnistaminen esittää ongelma- ja yksilökeskeisyydelle vaihtoehtoisen näkökulman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja heille tarjottavan tuen suuntaamiseen. Teoksessa valotetaan yhteisölähtöisiä arkisen tuen muotoja ja pyritään edistämään niiden aktiivista hyödyntämistä amma­tillisissa käytännöissä. Kirja perustuu laajamittaiseen tutki­mustyöhön ja nuoriso-, sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Se on suunnattu erityi­sesti nykyisille ja tuleville lasten ja nuorten parissa työsken­televille ammattilaisille ja julkishallinnon toimijoille, mutta näkökulma on sovellettavissa myös muihin toimintaympä­ristöihin.

Tekijät:
Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio ja Riikka Korkiamäki (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 171, verkkojulkaisuja 90
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-5994-91-9 (nid.), 978-952-5994-92-6 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
231 s.