Hyppää sisältöön

Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa. Katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin

Katsaus kokoaa yhteen aiempaa tutkimusta ja historiatietoa maaseudun nuorista neljässä Pohjoismaassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Katsauksen ajallinen jänne ulottuu 1900-luvun alusta 2020-luvulle.

Tuona aikana maaseutu on kokenut kaikissa tarkasteltavissa maissa ison mullistuksen: alkutuotannon merkitys elinkeinona on romahtanut, mikä on johtanut monenlaisiin haasteisiin väestökadosta palveluiden harvenemiseen. Tässä katsauksessa tarkastellaan, miten maaseudun muutos on vaikuttanut etenkin nuorten ihmisten elämään ja millaisista näkökulmista ja teemoista käsin maaseutualueiden nuoruutta on aiemmin lähestytty pohjoismaisessa tutkimuksessa. Kyseessä ei ole systemaattinen kirjallisuuskatsaus, vaan tutkimusote on hermeneuttinen.

Katsaus on osa The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-national Qualitative Longitudinal Study in four Nordic Countries (2022–2025) -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisilla harvaan asutuilla ja maaseutumaisilla alueilla asuvien nuorten elämästä, kokemuksista ja näkemyksistä.

Julkaisutiedote

Tutkimuskatsaus valottaa vähälle huomiolle jääneiden maaseutunuorten elämää, 21.2.2024.

Tekijät:
Lauri Julkunen
Julkaisuvuosi:
2024
Julkaisun numero:
Verkkojulkaisuja 183
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-372-054-1
Ulkoasu:
PDF
Sivumäärä:
90 s.