Hyppää sisältöön

Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä

Nuorten syrjäytyminen on yksi 2000-luvun kuumimmista yhteiskunta-poliittisista kysymyksistä ja huolen-aiheista. Nuoret luukulla -teos tarjoaa tuoreita empiriaan perustuvia näkökulmia nuorten syrjäytymistä koskevaan keskusteluun sekä taloustieteen että nuorisotutkimuksen näkökulmasta.

Teos perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteiseen tutkimushankkeeseen, joka koostuu kahdesta osiosta. Niistä ensimmäisessä tarkastellaan syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia rekisteriaineiston avulla, toisessa 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten ja palveluntarjoajien kohtaamisia kummankin osapuolen kanssa tehtyjen haastattelujen kautta. Rinnakkaiset näkökulmat havainnollistavat paitsi nuorten palvelu- ja elämänpolkujen keskinäisiä eroja, myös tutkimuksen erilaisia tapoja hahmottaa nuorten suhdetta yhteiskuntaan.

Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla olevia rakenteellisia tekijöitä ja yksilötason elämänvaiheita sekä niihin liittyviä valintoja ja pakkoja. Vaikka laaja ja monipuolinen palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan monien nuorten tarpeisiin, sellaiset asiat kuin pitkät odotusajat ja mielenterveyspalveluiden riittämättömyys näyttäytyivät järjestelmän ongelmina.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus – Nordens Välfärdscenterin v. 2016 julkaisema englanninkielinen lyhennelmä Nuoret luukulla -raportista

Tekijät:
Sanna Aaltonen, Päivi Berg ja Salla Ikäheimo
Hinta:
26 €
Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 160, verkkojulkaisuja 84
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-5994-77-3 (nid.), 978-952-5994-78-0 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
153 s.