Hyppää sisältöön

Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009

Vuoden 2009 Nuorisobarometrin teemana on taide ja kulttuuri. Taidekohtia pureutuu taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin kokemuksiin ja käsityksiin, mutta ennen kaikkea nuorten omaan tekemiseen. Nuoria ei ole syytä nähdä vain kulttuurin kuluttajina, vaan myös aktiivisina toimijoina. 

Taiteen rooli ei nuorten mielestä rajoitu vain elämysten ja näkökulmien tuottamiseen, vaan enemmistö uskoo sen myös voivan vaikuttaa yhteiskuntaan. Samalla enemmistön mielestä taiteesta ei edes tarvitse olla hyötyä, vaan sitä pidetään itseisarvona. Oman taiteen tai muun luovan toiminnan parissa toimimisen tärkeimpiä syitä ovat ilo, elämykset ja onnistumiset. Nuorten näkökulmaa luovuuteen voi pitää hyvin avarana, ja myös liikuntaharrastukset koetaan usein luoviksi. Luovuuden arkiset näyttämöt, kavereiden seura ja koti, nousevat luovuuden paikkoina harrastusten edelle.

Taideteeman ohella barometri tarjoaa tietoa pysyvistä perusteemoista, työstä ja koulutuksesta. Oman mielenkiintonsa tuloksille antaa tiedonkeruun toteuttaminen keskellä taloudellista taantumaa ja kasvavaa nuorisotyöttömyyttä. Taidekohtia valaisee kyselyaineiston avulla tämän hetkisiä näkymiä nuorten elämän tärkeistä taitekohdista, kuten siirtymistä koulutuksesta työelämään ja nuoruudesta aikuisuuteen.  

Tekijät:
Sami Myllyniemi
Julkaisuvuosi:
2009
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 97
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1458-8110
ISBN:
978-952-5464-59-7, 978-952-5464-62-7 (pdf).