Hyppää sisältöön

Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012

Monipolvinen hyvinvointi pureutuu hyvinvoinnin sosiaaliseen periytyvyyteen. Sisällöllisesti julkaisun kärki on moniteräinen.

Perheiden arkeen ja kasvatukseen liittyvien teemojen ohella barometri pureutuu monipuolisesti hyvinvoinnin kysymyksiin, kuten terveystottumuksiin ja elämään tyytyväisyyteen, mutta myös vapaaehtoistoimintaan, politiikkaan, yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Tulosten perusteella lapsuudenkodin yhteinen tekeminen ja oleminen linkittyvät nuorten hyvinvointiin hyvin kokonaisvaltaisesti.  

Aineistossa barometrin kattoteemat, lapsuudenkodin eväät, arvot, osallistuminen, luottamus, sosiaaliset verkostot, terveys ja elintavat punoutuvat kaikki erottamattomasti toisiinsa.

Nuorisobarometrit ovat vuodesta 1994 lähtien keränneet luotettavaa tietoa nuorista, heidän arvoistaan ja asenteistaan. Vuoden 2012 Nuorisobarometrin kattoteemana ovat sukupolvisuhteet. Tiedonkeruu toteutettiin uudella tavalla siten, että nuorten itsensä lisäksi haastateltiin heidän omia vanhempiaan. Nuorten ja vanhempien vastausten yhdistäminen tuo näkyviin nuorten ja vanhempien näkemyseroja ja mahdollistaa hyvinvoinnin ylisukupolvisen rakentumisen monipuolisen tarkastelun. 

Tekijät:
Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2012
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 127, verkkojulkaisuja 53 (Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 46)
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1458-8110
ISBN:
978-952-5994-16-2
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
250 s.