Hyppää sisältöön

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Nuorisobarometri 2013:n teemana on nuorten osallisuus. Vaaleihin ja muihin konkreettisiin vaikuttamismuotoihin osallistumisen ohella selvitetään sitä, kuinka tehokkaiksi nuoret eri vaikuttamismuodot kokevat. Lisäksi selvitetään vaikuttamisen motiiveja ja esteitä sekä nuorten käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista eri elämänalueisiin. Osallisuuden yhteisöllisempää puolta mittaavat kysymykset omasta roolista yhteisöjen jäsenenä ja samastumisesta Suomeen ja muihin alueisiin. Myös Nuorisobarometrin perinteisiä kysymyksiä asenteista työtä kohtaan voidaan lukea osallisuuden silmälasien läpi, onhan työelämään astuminen keskeisiä yhteiskuntaan kiinnittymisen tapoja.

Tulosten perusteella selvä enemmistö pitää vaikutusmahdollisuuksiaan hyvinä omaan elämäänsä liittyvissä asioissa. Sen sijaan varsinaiset demokraattiseen vaikuttamiseen liittyvät asiat, kuten valtakunnallinen ja EU-päätöksenteko, jäävät arvioissa hännille.

Nuorisobarometrit

Nuorisobarometri perustuu 1903 puhelinhaastatteluun. Barometri on toteutettu vuodesta 1994 alkaen. Osa barometrin kysymyksistä toistuu samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia.

Julkaisijat

Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Tekijät:
Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2014
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 145, verkkojulkaisuja 71
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (pdf)
ISBN:
978-952-5994-49-0 (nid.), 978-952-5994-50-6 (pdf)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
157 s.