Hyppää sisältöön

Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014

Nuorisobarometri 2014 pureutuu yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän havaitseminen paljastuu niin yleiseksi, että sitä voi pitää jopa nuorten arkea leimaavana piirteenä. Enemmistö kaikista nuorista kokee itsekin tulleensa jossain elämänsä vaiheessa syrjityksi.Yleisyyden ohella julkaisussa selvitetään monipuolisesti syrjinnän saamia muotoja, paikkoja, syitä, syrjintään puuttumista ja sen seurauksia niin uhreille kuin tekijöillekin.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta voidaan lukea myös Nuorisobarometrin perinteisiä kysymyksiä yhteisöllisyyksistä, turvattomuuden kokemuksista, sosiaalisesta luottamuksesta ja tulevaisuudenuskosta. Osoittautuu, että nuorten syrjintäkokemukset ovat vahvasti yhteydessä moniin pahoinvoinnin osoittimiin. Syrjinnän uhreilla on myös muita enemmän säännöllisiä terveysoireita, ja he ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä niin terveydentilaansa kuin elämäänsä kaiken kaikkiaankin.

Nuorisobarometri on toteutettu vuodesta 1994 alkaen. Seurantatietoa nuorten arvoista ja kokemuksista on siis jo 20 vuoden ajalta. Tämänkertaisen barometrin tietolähteenä olevat 1903 puhelinhaastattelua kuvaavat kaikkien Suomessa asuvien 15–29-vuotiaiden näkemyksiä entistä tarkemmin, sillä ensimmäistä kertaa mukana otoksessa ovat myös muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat nuoret.

Tekijät:
Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 159, verkkojulkaisuja 83
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-5994-75-9 (nid.), 978-952-5994-76-6 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
250 s.