Hyppää sisältöön

Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu kyselytutkimus. Sen kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Osa barometrin kysymyksistä toistuu samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia. Nuorisobarometri 2015:n teemana on arjenhallinta.

Arjen jäljillä pureutuu teemaan tuottamalla tuoretta tietoa siitä, millaista nuorten jokapäiväinen elämä juuri nyt on. Käsitellyksi tulevat niin ruoanlaitto, siivous, unirytmi, päihteet, harrastukset, taloudellinen pärjääminen kuin sosiaalinen elämäkin. Arjenhallintaa tutkittiin paitsi kouriintuntuvien arkitoimien kautta, myös kysymyksillä, jotka kertovat elämänhallinnasta, itsetunnosta ja sosiaalisesta luottamuksesta.

Teos on arkielämän syvien ja pitkäkestoisten seurausten jäljillä. Kyselytulosten mukaan lapsuudenkodin olosuhteet ovat yhteydessä nuoruusiän arjenhallintaan. Arjen jäljillä ollaan siinäkin mielessä, että kysely tuo tietoa arkisten valintojen seurauksista nuorten hyvinvoinnille. Nuorisobarometrin kyselyssä taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkitoimiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä. Arkeen liittyvät haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin sektorirajatkin.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA
NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO

Tekijät:
Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28€
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 174, verkkojulkaisuja 93
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-5994-97-1 (nid.), 978-952-5994-98-8 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
268 s.