Hyppää sisältöön

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla – Nuorisobarometri 2018 selvittää asenteita maahanmuuttoon ja Suomen asemaan Euroopan unionissa, luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin ja tulevaisuuden odotuksia.

Perinteisen käsityksen mukaan nuoret eivät ole kiinnostuneita politiikasta, mutta mikä on totuus nuorten ja politiikan suhteesta tämän päivän Suomessa? Miltä näyttää suomalaisen demokratian tulevaisuus?

Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten käsityksiä heidän mahdollisuuksistaan ja keinoistaan vaikuttaa yhteiskunnassa. Kokevatko nuoret, että heitä kuunnellaan ja että he voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon? Entä mitkä ovat nuorten mielestä tehokkaita vaikuttamiskeinoja ja millaiseen toimintaan he itse osallistuvat eniten? Kokevatko nuoret äänestämisen, järjestötoiminnan ja vaaleihin ehdolle asettumisen mielekkäänä? Ovatko nuoret vaikuttaneet ulkoparlamentaarisilla keinoilla, kuten ostopäätöksillä, osallistumalla mielenosoituksiin tai poliittiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa?

Euroopan unionin tulevaisuus on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Valtaosa Nuorisobarometriin haastatelluista nuorista on kasvanut Suomessa, joka on ollut Euroopan unionin jäsen. Miten he näkevät Suomen ja EU:n suhteen: onko jäsenyydestä ollut Suomelle hyötyä? Ovatko suomalaiset nuoret EU-myönteisiä vai onko Euroopan yhdentyminen mennyt heidän mielestään jo liian pitkälle?

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja. Vuoden 2018 Nuorisobarometri perustuu 1901 puhelinhaastatteluun.

Tekijät:
Elina Pekkarinen ja Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28€
Julkaisuvuosi:
2019
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 216, verkkojulkaisuja 140
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-7175-82-8 (nid.), ISBN 978-952-7175-83-5 (PDF)