Hyppää sisältöön

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta.

Tulosten mukaan nuoret toivovat työltä mielekkyyttä ja työelämään siirtyminen innostaa. Samalla työelämän pelätään kuormittavan niin, että joko itse tai muut uupuvat. Työelämä ei nuorille näyttäydy epävarmana, vaikka osa kantaakin huolta työn riittävyydestä tai mahdollisuudesta pysyvään työhön.

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 tarjoaa paitsi kattavan yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista, myös arvokasta tietoa nuorista työmarkkinoilla.

Julkaisutiedote

Työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten välillä ovat suuria, 20.4.2020

Nuorisobarometri

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien toteutettu 15–29-vuotiaiden, Suomessa asuvien nuorten arvoja, asenteita ja näkemyksiä luotaava tutkimussarja. Vuoden 2019 Nuorisobarometri perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.

Nuorisobarometreja julkaisevat yhteistyössä Nuorisotutkimusseura, valtion nuorisoneuvosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikki Nuorisobarometrit ovat luettavissa maksutta valtion nuorisonevoston sivuilla.

Tekijät:
Lotta Haikkola ja Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2020
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 225, verkkojulkaisuja 152
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (painettu teos), 1799-9227(verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-372-004-6 (nid.), 978-952-372-005-3 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
252 s.

Lotta Haikkola

VTT, dosentti
Akatemiatutkija
044 4165 300
lotta.haikkola@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili