Hyppää sisältöön

Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021

Nuorten ilmastoliike on herättänyt huomiota ja näkynyt kaduilla ja vallan saleissa. Nuorten ilmastohuoli on huolestuttanut aikuisyhteiskuntaa. Vuoden 2021 Nuorisobarometri luo ensimmäisen kokonaisesityksen kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä nuorten näkökulmasta. Teoksessa kuvataan, mistä nuoret saavat ympäristöä koskevaa tietoa, millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää, mitä kulutusvalintoja he ovat tehneet sekä mitä asioita he pitävät tärkeinä ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa.

Harva nuori on kestävän kehityksen suhteen välinpitämätön, mutta nuorten välillä on eroja. Millaiset nuoret pitävät ilmastolakkoa ja suoraa toimintaa tehokkaana vaikuttamisena? Mitä mieltä nuoret ovat talouskasvun välttämättömyydestä? Miten nuoret kokevat luonnon monimuotoisuuden tärkeyden?

Julkaisutiedote

Nuorisobarometri 2021: nuoret uskovat maailmanlaajuisten ratkaisujen löytymiseen ympäristöongelmiin (16.3.2022)

Nuorisobarometri

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien toteutettu 15–29-vuotiaiden, Suomessa asuvien nuorten arvoja, asenteita ja näkemyksiä luotaava tutkimussarja. Vuoden 2021 Nuorisobarometri perustuu 1900 puhelinhaastatteluun, jotka toteutettiin alkuvuonna 2021.

Nuorisobarometreja julkaisevat yhteistyössä Nuorisotutkimusseura, valtion nuorisoneuvosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikki Nuorisobarometrit ovat luettavissa maksutta valtion nuorisonevoston sivuilla.

Tekijät:
Tomi Kiilakoski (toim.)
Hinta:
28
Julkaisuvuosi:
2022
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 237, verkkojulkaisuja 169
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-372-032-9 (nid.), 978-952-372-033-6 (pdf) 
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
210 s.