Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus 1/2023

Nuorisotutkimus-lehden 1/2023 vertaisarvioiduissa artikkeleissa tarkastellaan oppilaiden hyvinvointia poikkeusolojen etäopetuksessa, työn merkitystä nuorille miehille, merkityksellisyyden kokemuksen yhteyttä nuorten taitoihin ja työnsaantiasenteisiin sekä K-0-toimintaa pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisemisessa. Lehdessä on lisäksi kolme lektiota.

Tässä numerossa Pasi Koski, Heli Keinänen, Eero Laakkonen, Tomi Kärki, Lauri Kemppinen, Juli-Anna Aerila ja Miina Orell tekevät hätäetäopetusta käsittelevässä artikkelissaan näkyväksi kouluympäristön merkitystä oppilaiden hyvinvoinnille. Koulua ympäröivän yhteiskunnan arvot, koulukulttuurit ja koulua kohtaan koettu luottamus tukevat Eira Suhosen artikkelissa koulukiusaamisen kaltaisiin kielteisiin ilmiöihin puuttumista koulujen arjessa. Tuija Koivusen artikkelissa tarkastelun alla on työn merkitys nuorille miehille. Tutkimuksen aineiston tuottaminen toimittajien ja tutkijoiden yhteishankkeena tuo saman pöydän äärelle tutkimuksen ja median näkökulmia nuoruutta koskevien merkitysten rakentumiseen. Kati Kajastus kuvaa artikkelissaan nuoren oppimisen taitojen ja työnsaantiasenteiden näkökulmasta, miten jokaisen nuoren on tärkeää tuntea olevansa merkityksellinen.

Kristiina Eskelinen tuo esiin koulujen iltapäivätoimintaa käsittelevässä lektiossaan, koulu­ympäristö ilmentää yhteiskunnassa vallitsevan tasa-arvon ja osallisuuden edistämisen tavoitteita.  Heidi Huilla tarkastelee lektiossaan koulujen arkea. Hän tuo esiin, miten koulujen kyky herkistyä normalisoimaan moninaisuutta auttaa huono-osaisuutta kohtaavia kouluja toimimaan hyvinä lähikouluina. Numeron päättää Eerik Mantereen lektio ihmisten tarpeesta tulla nähdyksi ja huomioiduksi myös digitalisoitumisen aikakaudella

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä

Nuorisotutkimus-lehti 1/2023 on luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa.

Hinta:
8 € (painettu lehti)
Julkaisuvuosi:
2023
Julkaisun numero:
1/2023
ISSN:
0780-0886 (painettu), 2814-9467 (verkkojulkaisu)