Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehti 2/2023

Nuorisotutkimus-lehden 2/2023 keskeinen läpileikkaava teema on tavalla tai toisella nuorten ja ammattilaiste(kstie)n kohtaaminen tai kohtaamattomuus ja sen myötä joko luottamuksen tai epäluottamuksen vahvistuminen. Lehti tarjoaa lukijalle monipuolisen kattauksen nuorisotutkimuksen ytimessä olevaa ajankohtaista tutkimustietoa.

Tässä numerossa on neljä vertaisarvioitua artikkelia. Anne-Mari Väisänen ja Maija Lanas kirjoittavat kiusaamista koskevien koulutusdokumenttien analyysinsa pohjalta siitä, kuinka nuoria ei tässä keskustelussa useinkaan asemoida aktiivisen toimijan tai tietäjän asemaan vaan tiedon ja toimien kohteeksi. Laura Bagans, Eveliina Heino ja Marja Katisko tarkastelevat artikkelissaan yksin maahan tulleiden nuorten arjen kansalaisuuden rakentumista jälkihuollon sosiaalialan ammattilaisten kertomuksissa. Taina Heinonen ja Markku Vanttaja ovat tutkineet mielenterveyskuntoutujien koulutuspolkuja ja mielenterveyden ongelmien yhteyttä nuorten toimijuuteen osana elämänkulkua. Heidän analyysinsa havainnollistaa, kuinka yhtäältä sosiaalisen tuen ja toisaalta taloudellisten resurssien puute rajoittivat yksilön toimijuutta. Sekä Väisäsen ja Lanaksen että Samira Harjulan ja Janne Varjon artikkelissa pohditaan sitä, kuinka usein nuorten elämänpiiriin liittyvien vaikeuksien (tässä kohtaa kiusaamisen ja työllistymisen vaikeuksien) tarkasteleminen ja ratkaisuyritykset jäävät asiantuntijapuheessa helposti yksilötasolle.

Mirja Määttä ja Tomi Kiilakoski kirjoittavat puheenvuorossaan nuorisotyöllisestä otteesta työpajoilla. Elina Lahelman ja Pihla Takkisen puheenvuodroissa kerrotaan Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Karin 60-vuotisjuhlaseminaarin tunnelmista.

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä

Nuorisotutkimus-lehti 2/2023 on luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa.

Julkaisuvuosi:
2022
Julkaisun numero:
2/2023
ISSN:
0780-0886 (painettu), 2814-9467 (verkkojulkaisu)