Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus 2/2024

Nuorisotutkimus-lehdessä 2 2024 on kolme vertaisarvioitua artikkelia, kaksi lektiota ja kaksi katsausta. Liekki Valaskiven ja Varpu Alasuutarin artikkelissa ”’Mä tiesin et mä jollain tapaa en kuulu joukkoon’ Sukupuoli­vähemmistöjen koulukokemukset peruskoulun sukupuolittuneissa rakenteissa” kuvataan, miten koulujen sukupuolittuneet käytänteet vahingoittavat sukupuoltaan normeista poikkeavilla tavoilla ilmaisevia oppilaita. Tutkimusta tarvitaan tekemään näkyväksi koulun informaaleissa ja formaaleissa muodoissa piileviä oletuksia.

Nuoriin kohdistuvassa tutkimustiedon tuottamisessa näkyväksi tekeminen edellyttää myös nuoria ja tutkijoita osallistavien tutkimusmenetelmien käyttöä. Tähän kiinnittyy Heta Mularin ja Maaria Hartmanin artikkeli ”’Mitenkähän tää nyt selitetään? Apua!’ Menetelmällisiä mahdollisuuksia kehollisen tiedon ja flowtaiteen ymmärtämiseen”. Luovien menetelmien ja kehollisuuden avulla päästään artikkelissa tarkastelemaan, millaista kehollista tietoa osallistuvan etnografian kautta tuotetaan.

Mikko Salasuon ja Olli Seurin artikkelissa ”’Miltei jokaisena yönä helähtää lasi, narahtaa korkki, ulvoo sireeni’. Jengikeskustelun ensimmäinen aalto suomalaisessa lehdistössä vuosina 1956–1965” puolestaan tarkastellaan nuorisoon kohdistuvaa ongelmapuhetta osana jengikeskustelun vaiheita. Jengi-käsite on heidän analyysinsä mukaan venynyt tarkasteluajanjaksona synonyymiksi erilaiselle ongelmapuheelle; normien rikkomiselle, häiriökäyttäytymiselle ja nuorisorikollisuudelle.

Numero tarjoaa tuoretta tutkimustietoa myös katsausten ja lektioiden muodossa. Pihla Takkinen luo katsauksen suomalaiseen viljelijäväestöön nuorten viljelijöiden näkökulmasta. Hän kysyy katsauksessaan ”Missä ovat nuoret maanviljelijät?” ja tarkastelee johtopäätöksissään viljelijyyttä suhteessa ruokaturvaan ja ympäristökriiseihin. Päivi Berg, Hanna Suodenjärvi, Tuuli Lahti, Kaisa Marttila, Ritva Miikki ja Outi Linnaranta luovat puolestaan katsauksessaan kuvan osallisuudesta ja osallistavien menetelmien käytöstä nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä. Nuorisotutkimuksellista väitöstutkimusta tuovat esiin Niklas Rosenbladin ja Jenni Kallion lectio praecursoriot.

Hinta:
8 €
Julkaisuvuosi:
2024
Julkaisun numero:
2
ISSN:
ISSN 0780-0886 (painettu), ISSN 2814-9467 (verkkojulkaisu)
Sivumäärä:
82