Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus 3/2020

Ensimmäisessä artikkelissa yhdenvertaisuutta tarkastellaan suhteessa alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Olli Lehtonen ja Toivo Muilu tarkastelevat artikkelissaan Ohjaamojen ja työpajojen saavutettavuus ja palvelumallit maaseudulla – paikkatietopohjainen kartoitus tematiikkaa nuorten palveluiden näkökulmasta. Erityisesti maaseudulla asuvat nuoret ovat jääneet palveluiden keskittyessä ja etääntyessä katveeseen, jolle on tunnusomaista palveluniukkuus ja täten alueellinen eriarvoisuus.

Harvaanasuttujen seutujen vähäisiä nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sivutaan Lauri Lantelan, Henna Nurmen, Anna Nikupeterin, Kati Kallisen, Merja Laitisen, Jaana Leinosen, Tuija Turusen ja Pekka Vasarin artikkelissa Perheen ja ammattilaisten merkitys nuorten osallisuuden tukemisessa. Kirjoittajat paneutuvat lapsi- ja perhepalveluiden muutos­ohjelmaan (LAPE, 2016–2019) ja maakunnissa tehtävään palveluiden kehittämistyöhön nuorten ja ammattilaisten näkökulmista. He lähtevät liikkeelle siitä, että yksi yhdenvertaisia mahdollisuuksia korostavan hyvinvointiyhteiskunnan tärkeistä tehtävistä on osallisuuden edistäminen lapsuudessa ja nuoruudessa. 

Anu Gretschel tarkastelee artikkelissaan Lisäävätkö nuorisolain mukaiset monialaiset verkostot päätöksenteon moniäänisyyttä? – diskurssianalyyttinen tarkastelu nuorisolain edellyttämien kuntien viranomaisverkostojen yhteistyötä. Verkostojen tehtävänä on tukea päätöksentekoa välittämällä tietoa nuorten kasvu- ja elinolosuhteista sekä palvelujen kehittämistarpeista. Gretschel selvittää monialaisten ryhmien kokousmuistioaineiston puhetekojen avulla, miten moniääninen päätöksenteko toteutuu verkostojen toiminnalle ulkoapäin asetetuista tavoitteista.

Marjut Viilo käsitelee väitöskirjansa lektiossa opettajan prosessia ja pedagogisia ratkaisuja pitkittäisessä yhteisöllisessä tutkivan oppimisen prosessissa. Ella Sihvonen puolestaan tarkastelee lektiossaan vanhemmuuden tukemista perhettä tukevien projektien valossa. Kirja-arvioissa käsitellään niin Paulo Freirea sorrettujen pedagogina, maahanmuuttotaustaisia nuoria ja koulutusta kuin myös tieteen ja tutkijoiden julkisuutta sekä huiputuksen moraalijärjestystä.

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä

Nuorisotutkimus-lehti 3/2020 on luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa.

Hinta:
8 €
Julkaisuvuosi:
2020
Julkaisun numero:
3/2020