Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehti 1-2/2017

Nuorisotutkimus-lehden Taide kuuluu kaikille -teemanumero on ilmestynyt kaksoisnumerona 1–2/2017.  Teemanumeron lähtökohtana on Suomen Akatemian rahoittama ArtsEqual -tutkimushanke, jonka tavoitteena on tutkia, miten taide voi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia. Kulttuurisen nuorisotyön, taiteen, henkilökohtaisen koetun elämän ja yhteiskunnan suhde on yksi lähtökohta tälle teemanumerolle. Mukaan on kutsuttu kirjoittajia, jotka käsittelevät nuorten taidetoimintaa muun muassa sukupuolen, alueellisuuden, tasa-arvon, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman kautta. Teemanumerossa kohdistetaan katse myös nuoriso- ja taidekasvatuksen pedagogiseen perustaan. Teemanumeron ovat toimittaneet Pia HouniAnne Pässilä ja Lauri Väkevä.

Taide-teemanumeron aloittaa Anna Kuoppamäen ja Fanny Vilmilän artikkeli, joka pohjautuu kahdeksantoista musiikkiopistoissa ja kulttuurisen nuorisotyön piirissä opiskelleen nuoren haastatteluihin. Ari Sivenius ja Iina Friman tarkastelevat artikkelissaan, miten kuvataideprojekti osallistaa nuoria tarkastelemaan omaa elämäänsä kuvin ja sanoin. Kolmannessa artikkelissa Helena Oikarinen-Jabai tarkastelee Helsingissä toteutettua somalitaustaisten nuorten osallistavaa performatiivista tutkimusprojektia, jossa toteutettiin erilaisia esityksiä, kuten näyttelyitä, videoita ja kirjoja. Oona MyllyntauksenSari KarttusenInkeri Ruokosen ja Heikki Ruismäen artikkeli käsittelee norjalaisen lukion toisen luokan oppilaiden näkemyksiä koulunsa julkisesta taiteesta. Katsauksessaan Riikka Åstrand muistuttaa meitä Myrsky-hankkeesta, jota voi pitää merkittävänä avauksena tuoda nuorten arkeen taiteen tekemisen mahdollisuuksia. Teemanumeroon on myös koottu useita puheenvuoroja. Puheenvuorojen ketjun aloittavat Katja Kontturin ajatukset taideaineiden merkityksestä nuorten identiteetllle. Satu Olkkonen ja Isto Turpeinen pohtivat pedagogiikkaa. Anne Pässilä pohjustaa nuorten aikuisten puheenvuoron, joka on video viranomaisten kohtaamisesta, Laura Mellanen piirtää esiin kuvan taiteilijasta ohjaustyössä, Joona Veijanen kertoo omasta teatteriharrastuksestaan, Petter Korkman käsittelee nuorten biisityöpajoja, jotka kulkevat nimellä RIMLAB ja Pia Houni kuvaa kaupungin ja taiteen välistä suhdetta.

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä 

Nuorisotutkimus-lehdet ovat vuodesta 2019 alkaen luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa. Vanhempia numeroita ei tällä hetkellä ole saatavilla digitaalisesti Elektra-palvelun lopetettua toimintansa, mutta niitä tullaan siirtämään myöhemmin Journal.fi-palveluun.

Hinta:
8 €
Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisun numero:
1-2/2017