Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehti 1/2016

Tämän numeron artikkelit käsittelevät kysymyksiä nuorten aseman tulkitsemisen kategorioista eri tavoin. Feminististä etnografiaa käsittelevässä artikkelissaan laaja kirjoittajatiimi, Reetta MietolaPäivi BergKatariina HakalaElina LahelmaSirpa LappalainenUlla-Maija Salo ja Tarja Tolonen, esittelee tutkimusmetodologiaa, joka ei pyri tuottamaan täsmätietoa päätöksenteon strategisiin tarpeisiin vaan on kiinnostunut käsittämään tutkimaansa kenttää refleksiivisesti ja ottamaan eronteon prosessit tarkasteluun. Ajankohtaista aihetta, nuorten vaikeutuneiden koulutussiirtymien tukemista käsittelevässä tekstissään Mirja MäättäElina Asikainen ja Mikko Saastamoinen tutkivat, miten aikuissosiaalityössä ja valmentavassa koulutuksessa voidaan tukea nuoria. Marjo MattilaMaijaliisa Erkkola ja Anne Konu tutkivat perheaterioinnin yhteyttä nuoren tulevaan terveyskäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja terveellisiin elintapoihin.

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä 

Nuorisotutkimus-lehdet ovat vuodesta 2019 alkaen luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa. Vanhempia numeroita ei tällä hetkellä ole saatavilla digitaalisesti Elektra-palvelun lopetettua toimintansa, mutta niitä tullaan siirtämään myöhemmin Journal.fi-palveluun.  

Hinta:
3 €
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
1/2016