Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehti 2/2016

Tämän numeron tekstit pureutuvat työelämän ja koulutuksen kysymyksiin ja osoittavat, ettei pääsy työpöytien ääreen ole itsestäänselvyys kaikille nuorille. Resurssit, voimavarat, eroavat. Sanna Mäkinen tarkastelee omassa artikkelissaan toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten kertomuksia omista voimavaroistaan. Hän purkaa yksilöön kohdentuvaa puhetta, ja osoittaa, etteivät yksilöiden resurssit kasva tyhjiössä, vaan ympäristö, vuorovaikutus eri ihmisten kanssa, luottamussuhteet ja ammattilaisten toiminta rajaavat mahdollisuuksia. Mia Hakovirta ja Anu Raijas kuvaavat omassa artikkelissaan nuorten näkemyksiä välttämättömyyskulutuksesta. Heidän mukaansa lapset ja nuoret ovat harkitsevia kuluttajia, joiden mukaan välttämätön kulutus kohdistuu yhteydenpitoon, liikkumiseen ja vertaissuhteiden ylläpitämiseen. Nuorten työelämän ulkopuolella olevien miesten näkemyksiä tarkastelevassa tekstissään Tuomo KokkonenKati Närhi ja Aila-Leena Matthies soveltavat lahjametaforaa työelämäsuhteen kuvaamiseen. Heidän tekstinsä kuvaa pirstoutunutta velvollisuudentuntoa, epäonnistumisen kokemuksia työnhaussa sekä ristiriitaa, joka syntyy työnhaun todellisuudesta ja yhteiskunnan oletuksista.

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä 

Nuorisotutkimus-lehdet ovat vuodesta 2019 alkaen luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa. Vanhempia numeroita ei tällä hetkellä ole saatavilla digitaalisesti Elektra-palvelun lopetettua toimintansa, mutta niitä tullaan siirtämään myöhemmin Journal.fi-palveluun.  

Hinta:
3 €
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
2/2016