Hyppää sisältöön

Nuorisotutkimus-lehti 3/2016

Tämän lehden ensimmäisessä artikkelissa Anna Veijola tutkii lukio-opiskelijoilla olevia historian tekstitaitoja. Hän nostaa esiin joukon huolestuttavia tekijöitä arvioitaessa heidän kykyään vastaanottaa historiaa, esimerkiksi hankaluudet tulkita historiallisia dokumentteja taustaansa vasten. Hänen tuloksensa antavat kuitenkin tukea sille, että lukiossa voidaan vahvistaa kykyä lukea historiaa. Kuten Veijola korostaa, historian taidoissa ei ole kysymys pelkästään historiasta vaan myös kyvystä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Elina Särkelä ja Juha Suoranta tutkivat nuorten tulevaisuuskertomuksia, ja erittelevät uhkien ja toivon näkökulmia. Heidän aineistoissaan nuoret kirjoittavat enemmän kriiseistä ja uhkakuvista kuin toivosta. Toivo liittyy yhteisöllisyyteen ja luonnon kunnioittamiseen. Heidän johtopäätöksissään koululta edellytetään kykyä auttaa oppilaita määrittelemään paremmin suhdettaan tietoon sekä valta-asetelmien purkamista. He nostavat esiin tarpeen reagoida yksilöllistymiseen.

Lehden lektioissa käsitellään rumiillisuutta ja päiväkodin järjestystä, ADHD-oireisten tukea ja kouluopetuksen uudistamista. Numerossa on viisi puheenvuoroa, Ohjaamo-mallista, järjestöjen roolista koulukiusaamisen torjunnasta, poikien asemasta koulun toimintakulttuurissa, normikriittisyydestä päihdekasvatuksessa sekä liioitellusta yksilökeskeisyydestä koulussa. Ne osoittavat kukin eri tavoin tässä ajassa olevia kasvatuksellisia kipupisteitä ja tapoja ratkoa niitä.

Nuorisotutkimus-lehti Journal.fi:ssä 

Nuorisotutkimus-lehdet ovat vuodesta 2019 alkaen luettavissa avoimesti Journal.fi-palvelussa. Vanhempia numeroita ei tällä hetkellä ole saatavilla digitaalisesti Elektra-palvelun lopetettua toimintansa, mutta niitä tullaan siirtämään myöhemmin Journal.fi-palveluun.  

Hinta:
3 €
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
3/2016